Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

156.

W czasie badania pacjenta należy ustalić pochodzenie bólu głowy. Przyczyną bólu twarzy może być:

  • A. stan zębów i dziąseł.
  • B. nerwoból nerwu trójdzielnego.
  • C. nerwoból nerwu językowo-gardłowego.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań