Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

157.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące właściwości tlenku węgla (CO):

  • A. tlenek węgla jest gazem bez zapachu, bez smaku oraz bez barwy.
  • B. CO ma 200-krotnie silniejsze powinowactwo do hemoglobiny (Hb) niż tlen.
  • C. cząsteczki CO nie mogą przenikać przez ściany wykonane z płyty gipsowo-kartonowej.
  • D. karboksyhemoglobina (COHb) jest nośnikiem CO w organizmie.
  • E. cząsteczki CO są na tyle małe, że mogą przenikać przez ściany wykonane z płyty gipsowo-kartonowej i zatruć osoby w sąsiednich pomieszczeniach.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań