Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

160.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące ogólnych zasad postępowania w trakcie napadu drgawek:

  • A. nie należy wkładać żadnych przedmiotów do ust/między zęby pacjenta.
  • B. nie należy próbować cucić pacjenta.
  • C. nie należy polewać twarzy pacjenta wodą.
  • D. po napadzie drgawkowym należy obudzić pacjenta.
  • E. w trakcie napadu drgawkowego należy podłożyć coś miękkiego pod głowę pacjenta.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań