Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

161.

Większość zgonów pacjentów niestabilnych hemodynamicznie, którzy krwawią z przewodu pokarmowego wynika z:

  • A. niewydolności nerek.
  • B. niedokrwienia mózgu.
  • C. niedokrwienia mięśnia sercowego.
  • D. niedokrwienia wątroby (u osób z ograniczoną rezerwą).
  • E. wszystkie powyższe prawidłowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań