Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

176.

Lekarz, po zapoznaniu się z wynikami zleconych przez siebie badań diagnostycznych, informuje pacjenta o rozpoznaniu, które jest niekorzystne dla chorego. Pacjent przerywa lekarzowi i stwierdza, że nie chce więcej nic na temat swojej choroby wiedzieć. W tej sytuacji lekarz powinien:

  • A. odstąpić od informowania chorego, ponieważ ustawodawca zwalnia go z tego obowiązku na żądanie pacjenta.
  • B. kontynuować realizację obowiązku informacyjnego, jako warunku udzielenia lub odmowy przez pacjenta uświadomionej zgody na leczenie.
  • C. przekonać pacjenta, że ma on obowiązek przyjąć wszelkie informacje na temat swojego stanu zdrowia.
  • D. przekazać informacje na temat stanu zdrowia pacjenta upoważnionej przez niego osobie.
  • E. zwołać konsylium składające się z trzech lekarzy, w tym co najmniej dwóch specjalistów z dziedziny, której dotyczy rozpoznanie i przekazać pacjentowi informację w tak poszerzonym składzie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań