Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

23. W ocenie prawdopodobieństwa klinicznego ostrej zatorowości płucnej uwzględnia się m.in.:

  • A. wcześniej przebytą zakrzepicę żył głębokich lub zatorowość płucną.
  • B. występowanie nowotworu złośliwego.

  • C. przyspieszoną czynność serca.

  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań