Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

24. Które z wymienionych leków, oprócz kwasu acetylosalicylowego, powinien – zgodnie z aktualnymi wytycznymi – przyjmować do końca życia każdy chory po zawale serca, jeśli tylko nie ma swoistych przeciwwskazań?
1) klopidogrel;
2) statyna;

3) β-bloker;
4) inhibitor konwertazy angiotensyny;
5) azotan.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań