Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

25. W klasyfikacji przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych według Fontaine’a stadium III oznacza:

  • A. owrzodzenie niedokrwienne kończyny
  • B. ból spoczynkowy kończyny
  • C. ból kończyny pojawiający się po przejściu <200 m
  • D. ból kończyny pojawiający się po przejściu >200 m
  • E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań