Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

33. Prawidłowy czas trwania zespołów QRS w elektrokardiograficznym zapisie czynności serca wynosi:

  • A. <0,06 s.
  • B. 0,06-0,11 s.
  • C. 0,11-0,12 s.
  • D. ≥0,12 s.
  • E. ≥0,12 ms.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań