Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

34. W tamponadzie serca nakłucie osierdzia jest wskazane, gdy grubość warstwy płynu w worku osierdziowym w badaniu echokardiograficznym wynosi:

  • A. >20 mm w fazie rozkurczu.
  • B. >20 mm w fazie skurczu.
  • C. <20 mm w fazie rozkurczu.
  • D. <20 mm w fazie skurczu.
  • E. nakłucie jest wskazane przy każdej ilości płynu w osierdziu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań