Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

103. Prawdziwe stwierdzenie dotyczące terminu "schizofrenia" to:

  • A. wywodzi się od słowa rozszczepienie (schizis).
  • B. odnosi się do zaburzenia schematu (np. ciała).
  • C. zaproponował go Kreapelin.
  • D. wprowadził go Kępiński.
  • E. jest spowodowana rozpadem neuronów.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań