Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

104. Synonimem "ekwiwalentu depresji" jest:

  • A. dystymia.
  • B. nerwica depresyjna.
  • C. depresja lekooporna.
  • D. depresja maskowana.
  • E. depresja agitowana.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań