Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(199)

107. Objawami osiowymi schizofrenii nie są:

  • A. urojenia odsłonięcia myśli.
  • B. omamy słuchowe.
  • C. zachowania katatoniczne.
  • D. urojenia nasyłania myśli.
  • E. urojenia oddziaływania.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań