Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

108. Oszczędzająca operacja raka sutka:

  • A. wykonywana jest w przypadkach małych guzów nowotworowych.
  • B. polega na miejscowym wycięciu segmentu gruczołu wraz z guzem.
  • C. niezbędne jest jednoczasowe wycięcie pachowych węzłów chłonnych.
  • D. po operacji konieczna jest radioterapia.
  • E. wszystkie twierdzenia są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań