Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

137. Nitraty stosowane w celu przerywania bólu wieńcowego są niezbędnym elementem zaleceń dla pacjenta ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, ponieważ ich regularne przyjmowanie zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowego.

  • A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy.
  • B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.
  • D. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.
  • E. oba zdania są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań