Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

138. Powszechnie akceptowana strategia postępowania w GERD zakłada rozpoczynanie terapii od inhibitorów pompy protonowej, bowiem u większości chorych powodują one szybkie ustępowanie objawów klinicznych i powrót parametrów jakości życia do wartości prawidłowych.

  • A. pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
  • B. pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
  • C. oba twierdzenia są fałszywe.
  • D. oba twierdzenia są prawdziwe, ale nie pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
  • E. oba twierdzenia są prawdziwe i pozostają ze sobą w związku przyczynowym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań