Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

155.

Zaznacz błędną odpowiedź dotyczącą segregacji medycznej osób dorosłych wg systemu START:

  • A. gdy poszkodowany oddycha z częstością 40/min zostanie oznaczony kolorem czerwonym.
  • B. gdy poszkodowany oddycha z częstością 26/min, powrót włośniczkowy jest powyżej 2s to zostanie oznaczony kolorem czerwonym.
  • C. gdy poszkodowany jest chodzący zostanie oznaczony kolorem zielonym.
  • D. gdy poszkodowany nie oddycha, nie sprawdza się obecności tętna na tętnicy promieniowej tylko od razu oznacza się go kolorem czarnym.
  • E. gdy poszkodowany nie oddycha, zawsze należy sprawdzić obecność tętna na tętnicy promieniowej przed oznaczeniem go kolorem czarnym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań