Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

156. Zaznacz błędną odpowiedź dotyczącą podawania Amiodaronu w RKO:

  • A. jest stosowany w opornym na leczenie migotaniu komór i częstoskurczu komorowym.
  • B. jest podawany przed 3. defibrylacją.
  • C. wstępna dawka leku to 300mg rozcieńczone 5% glukozą do objętości 20ml.
  • D. może powodować hipotensję i bradykardię.
  • E. gdy amiodaron nie jest dostępny, można zastosować lidokainę w dawce całkowitej 300mg w czasie 1 godziny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań