Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

166.

Każda minuta opóźnienia wykonania defibrylacji podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej redukuje prawdopodobieństwo przeżycia do wypisu ze szpitala o:

  • A. 1-2%.
  • B. 3-5%.
  • C. 5-7%.
  • D. 10-15%.
  • E. 15-20%.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań