Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(199)

167. U chorego porażonego prądem elektrycznym lub rażonego piorunem mogą
wystąpić następujące powikłania:
1) złamania awulsyjne kości długich;
2) zaburzenia oddychania;
3) pęknięcie błony bębenkowej;
4) niewydolność nerek;
5) uszkodzenia neurologiczne włączniez uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,2,4,5.
  • C. 2,3,5.
  • D. 2,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań