Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(199)

183. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej dla osób ubezpieczonych zagrożonych utratą zdolności do pracy z powodu schorzeń:

  • A. narządu ruchu.
  • B. układu oddechowego.
  • C. układu pokarmowego.
  • D. układu krążenia.
  • E. psychosomatycznych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań