Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

184. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz prawidłowość wystawiania zaświadczeń lekarskich podlegają kontroli, którą wykonują:

  • A. lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • B. lekarze rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  • C. Wojskowe Komisje Lekarskie.
  • D. Komisje Lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • E. Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań