Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

195. Pytanie unieważnione przez CEM. Który z wazopresorów w dawce 3 mg/kg masy ciała będzie zwiększał perfuzję nerkową?

  • A. adrenalina.
  • B. noradrenalina.
  • C. dopamina.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,C.
  • E. żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań