Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

196. Adrenalinę w NZK w mechanizmie VF podajemy:

  • A. zaraz po uzyskaniu dostępu dożylnego.
  • B. przed trzecią defibrylacją.
  • C. przed drugą defibrylacją.
  • D. co minutę.
  • E. w dawce 3 mg (pierwsza dawka).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań