Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(199)

197. Miejsca odpowiednie dla wdrożenia programu publicznego dostępu do defibrylacji można wyznaczyć na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia co najmniej jednego przypadku zatrzymania krążenia w ciągu:

  • A. 1 roku.
  • B. 2 lat.
  • C. 3 lat.
  • D. 4 lat.
  • E. 5 lat.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań