Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

198. Prawidłowa sekwencja resuscytacji z rozpoznanym, utrzymującym się, pomimo prowadzonej resuscytacji migotaniem komór przedstawia się następująco:

  • A. defibrylacja, lek, RKO, ocena rytmu serca.
  • B. defibrylacja, RKO, ocena rytmu serca, lek.
  • C. defibrylacja, ocena rytmu serca, RKO, lek.
  • D. defibrylacja, ocena rytmu serca, lek, RKO.
  • E. defibrylacja, lek, ocena rytmu serca, RKO.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań