Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

42. W przypadku splenektomii u dzieci ze sferocytozą wrodzoną lub małopłytkowością przewlekłą konieczne jest zalecenie szczepień profilaktycznych przeciwko następującym zakażeniom, z wyjątkiem zakażenia wywołanego przez:

  • A. Streptococcus pneumoniae.
  • B. Haemophilus influanzae.
  • C. prątek gruźlicy.
  • D. Neiserria meningitidis.
  • E. wirusa zapalenia wątroby typu B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań