Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

43. U 9-miesięcznego niemowlęcia z ostrą białaczką limfoblastyczną stwierdzono zapalenie płuc. W jamie ustnej obserwowano pienistą wydzielinę, a obraz radiologiczny płuc charakteryzował się występowaniem rozsianych obustronnych nacieków w okolicach przywnękowych (obraz tak zwanej "mlecznej szyby"). Najbardziej
prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym jest:

  • A. Staphylococcus aureus.
  • B. Streptococcus pneumoniae.
  • C. Pneumocystis jiroveci (dawniej Pneumocystis carini).
  • D. Mycoplasma pneumoniae.
  • E. wirus RS.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań