Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

54. Które z poniższych określeń dotyczących drgawek gorączkowych jest fałszywe?

  • A. drgawki gorączkowe proste mogą występować kilka razy podczas tej samej choroby przebiegającej z gorączką.
  • B. najczęściej przebiegają jako drgawki uogólnione, kloniczno-toniczne.
  • C. często towarzyszą gorączce trzydniowej.
  • D. jeżeli mają charakter ogniskowy i trwają > 15 minut są określone jako drgawki złożone.
  • E. wykazują podłoże dziedziczne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań