Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

55. Mechanizmy patogenetyczne w niewydolności krążenia to:
1) spadek frakcji wyrzutowej serca;

2) zmniejszenie pojemności minutowej;

3) obniżenie przepływu nerkowego;
4) zmniejszenie wydzielania aldosteronu;
5) zmniejszenie wydzielania angiotensyny II.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,4.
  • B. 1,2,3,5.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,2,3.
  • E. 1,2.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań