Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(199)

13. U chorych z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych, albo z zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki w leczeniu nadciśnienia tętniczego nie zastosujesz:

  • A. inhibitora konwertazy.
  • B. beta blokera.
  • C. blokera kanału wapniowego.
  • D. blokera receptora AT1.

  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań