Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

14. Zespół Alporta jest to:

  • A. dziedziczna nefropatia spowodowana zaburzeniami syntezy łańcuchów alfa kolagenu typu IV.
  • B. postać amyloidozy pierwotnej.
  • C. inna nazwa nefropatii IgA.
  • D. nefropatia cienkich błon podstawnych.
  • E. dziedziczna nefropatia spowodowana mutacją genu PKD1 kodującego policystynę 1.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań