Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

171.

Wskazaniem do kardiowersji jest:

  • A. migotanie przedsionków
  • B. migotanie komór.
  • C. asystolia
  • D. czynność elektryczna bez tętna
  • E. częstoskurcz komorowy bez tętna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań