Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(203)

65.

Rodzice zgłaszają się do pediatry z 6-tygodniowym niemowlęciem urodzonym w lutym 2017 r. w celu wykonania szczepień. Wskaż właściwe postępowanie dotyczące szczepienia przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae biorąc pod uwagę, że dziecko urodziło się w 36. tygodniu ciąży z masą urodzeniową 2100 g:

  • A. dziecko nie podlega obowiązkowemu szczepieniu przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae; może być zaszczepione w ramach szczepień zalecanych na koszt rodziców.
  • B. dziecko może otrzymać szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae jako obowiązkowe (nieodpłatnie dla rodziców) z zastosowaniem schematu: dwie dawki szczepienia pierwotnego i jedna dawka szczepienia uzupełniającego.
  • C. dziecko może otrzymać szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae jako obowiązkowe (nieodpłatnie dla rodziców) z zastosowaniem schematu: trzy dawki szczepienia pierwotnego i jedna dawka szczepienia uzupełniającego.
  • D. szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae jest przeciwwskazane u dzieci z urodzeniową masą ciała < 2500 g.
  • E. szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae u dzieci z urodzeniową masą ciała < 2500 g podaje się dopiero w drugim półroczu życia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań