Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

146.

Struktura urojenia, w którym wypowiadane treści są niekonsekwentne, intensywnie wysycone emocjonalnie, chory ma również poczucie aktywnego udziału odpowiada urojeniom:

  • A. prostym.
  • B. paranoicznym.
  • C. parooidalnym.
  • D. onirycznym.
  • E. inkoherentnym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań