Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

196.

Proces zmiany struktury zachorowań wynikający ze zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej i otaczającego środowiska, w wyniku którego nastąpił wzrost liczby zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych (społecznych), to:

  • A. skutek starzenia się społeczeństw.
  • B. tzw. pandemia XX w.
  • C. transformacja epidemiologiczna.
  • D. rewolucja przemysłowa.
  • E. zmierzch zakaźnictwa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań