Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

197.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w Polsce obowiązkowemu leczeniu podlegają osoby: 

  • A. zakażone HIV i wirusem SARS CoV-2.
  • B. chore na AIDS i COVID-19.
  • C. chore na gruźlicę płuc, kiłę i rzeżączkę.
  • D. chore na kiłę i COVID-19.
  • E. chore na gruźlicę i rzeżączkę.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań