Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

82.

W 12. dobie po zabiegu wycięcia macicy z przydatkami z powodu rozrostu błony śluzowej macicy z atypią pacjentka zgłosiła się do poradni ginekologicznej z powodu stałego wypływu moczu z pochwy. W związku z powyższym należy podejrzewać:

  • A. nadreaktywność pęcherza moczowego.
  • B. wysiłkowe nietrzymanie moczu ze względu na naruszenie aparatu wieszadłowego macicy.
  • C. mieszane nietrzymanie moczu.
  • D. opróżnianie się zbiornika limfatycznego przez kikut pochwy.
  • E. przetokę pęcherzowo-pochwową.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań