Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

94.

Która z sytuacji nie wymaga zgłoszenia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej?

  • A. Podejrzenie tężca
  • B. Stwierdzenie mononukleozy zakaźnej
  • C. Podejrzenie zachorowania na odrę
  • D. Potwierdzenie zachorowania na grypę
  • E. Podejrzenie zatrucia jadem kiełbasianym
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań