Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

4.

Do głośnego I tonu serca predysponuje:

1. szczupła sylwetka;

2. tachykardia;

3. niedomykalność zastawki mitralnej;

4. krótki odstęp PQ;

5. zawał serca.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,5.
  • B. 1,2,3.
  • C. 1,2,4.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań