Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

29.

Który z poniższych testów nie ma zastosowania w diagnostyce choroby trzewnej u dzieci:

  • A. test prowokacji glutenem.
  • B. oznaczenie przeciwciał przeciwretikulinowych.
  • C. oznaczenie przeciwciał przeciwendomyzjalnych.
  • D. oznaczenie przeciwciał przeciw tkankowej transglutaminazie.
  • E. badanie bioptatu jelita cienkiego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań