Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

48.

Najczęstszą przyczyną utraty widzenia u dzieci w Polsce jest/są:

  • A. zaćma.
  • B. retinopatia cukrzycowa.
  • C. retinopatia wcześniaków.
  • D. guzy narządu wzroku (w tym naczyniaki, mięsaki, siatkówczaki).
  • E. zapalenie błony naczyniowej (np. w przebiegu infekcji wrodzonych).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań