Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

182.

Kryteria rozpoznania epizodu depresyjnego nie obejmują:

  • A. Zaburzeń funkcji poznawczych.
  • B. Zaburzeń apetytu.
  • C. Lęku.
  • D. Utraty zainteresowań.
  • E. Męczliwości.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań