Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

197.

„Osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych”. Powyższa definicja dotyczy osoby zaliczonej do grupy:

  • A. znacznego stopnia niepełnosprawności.
  • B. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
  • C. średniego stopnia niepełnosprawności.
  • D. lekkiego stopnia niepełnosprawności.
  • E. niewielkiego stopnia niepełnosprawności.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań