Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

198.

Dokument określający zasady działań promocji zdrowia w walce z epidemicznym narastaniem chorób cywilizacyjnych oraz definiujący promocję zdrowia jako „proces umożliwiający ludziom i społecznościom zwiększyć kontrolę nad czynnikami wpływającymi na ich zdrowie” to:

  • A. Paryska Karta Promocji Zdrowia.
  • B. Amsterdamska Karta Promocji Zdrowia.
  • C. Berlińska Karta Promocji Zdrowia.
  • D. Ottawska Karta Promocji Zdrowia.
  • E. Waszyngtońska Karta Promocji Zdrowia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań