Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

199.

Pierwszym międzynarodowym traktatem z zakresu zdrowia publicznego opartym na dowodach naukowych, przyjętym przez ponad 170 państw Organizacji Narodów Zjednoczonych jest:

  • A. Polityczna Deklaracja nt. Przewlekłych Chorób Niezakaźnych (ONZ NCD).
  • B. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu (WHO FCTC).
  • C. Globalna Strategia Światowej Organizacji Zdrowia o Redukcji Szkodliwości Alkoholu (GlobAlcRed WHO).
  • D. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  • E. Deklaracja z Ałma Aty.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań