Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

197.

Działania ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób i ich przyczyn to profilaktyka drugiej fazy. Które z pośród poniższych zalicza się do tej grupy:

1. Czynne poradnictwo

2. Dyspanseryzacja

3. Szczepienia ochronne

4. Bilanse zdrowia

5. Badania przesiewowe

6. Nadzór epidemiczny nad produkcją żywności

  • A. 1, 3
  • B. 2, 3
  • C. 4, 5, 6
  • D. 1, 2, 4, 5
  • E. 2, 3, 5, 6
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań