Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

26.

Określenie zaawansowania nowotworu:

  • A. jest istotne dla ustalenia rokowania chorego
  • B. pomaga w wybraniu najlepszej metody postępowania
  • C. w każdym rodzaju nowotworu wykorzystuje klasyfikację TNM
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań