Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

16.

Wskaż, co nie jest cechą ostrego zespołu nefrytycznego:

  • A. Obrzęki
  • B. Krwiomocz
  • C. Duży białkomocz
  • D. Wałeczki erytrocytarne
  • E. Nadciśnienie tętnicze
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań