Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

36.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące objawów klinicznych u chorych z wadami serca:

  • A. w niedomykalności mitralnej często obserwuje się znaczną amplitudę ciśnienia tętniczego
  • B. wypadanie płatka zastawki mitralnej występuje szmer późnorozkurczowy
  • C. w stenozie aortalnej głośność szmeru nie odzwierciedla stopnia zwężenia zastawki.
  • D. w stenozie mitralnej nie obserwuje się wodobrzusza, powiększenia wątroby i poszerzenia żył szyjnych.
  • E. w przetrwałym przewodzie tętniczym szmer ma charakter decrescendo.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań